Skip to content

Jesteśmy przychodnią
Porozumienia Zielonogórskiego

SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MAZUR – MED” POMIEĆKO SPÓŁKA JAWNA

Udziela świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewniamy konsultacje lekarzy rodzinnych, skierowania do poradni specjalistycznych, na diagnostykę obrazową, rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe  dla dorosłych i dzieci.

Naszą misją jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, tak by jak najszybciej zaspokajać potrzeby naszych pacjentów.

Priorytetem jest prewencja chorób cywilizacyjnych, przywrócenie zdrowia osobom chorym oraz pełne leczenie paliatywne u osób terminalnie chorych. Szczególną opieką obdarzamy naszych najmłodszych pacjentów. Zapewniamy wizyty patronażowe, szczepienia, nieodpłatne wizyty domowe, pełną diagnostykę, USG w ramach POZ. 

W wyborze naszych pracowników kierujemy się wysoką kompetencją zawodową, komunikatywnością oraz serdecznością. Przychodnia przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy pacjentów do zapisów w naszej przychodni a osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Każdy może zostać pacjentem przychodni „Mazur-med” należy tylko przyjść z dowodem osobistym i wypełnić deklarację wyboru lekarza rodzinnego. Nie ma potrzeby informowania poprzedniej przychodni  o zmianie. Zmiana dokonuje się automatycznie wraz ze złożeniem deklaracji.

Telefon rejestracja

(89)741-74-10
m1

Oferujemy naszym pacjentom.

Treści w przygotowaniu
Treści w przygotowaniu
Treści w przygotowaniu
Treści w przygotowaniu

Informacje dla pacjentów

Rejestracja telefoniczna
(89) 741-74-10
Skip to content