Obowiązkowe szczepienia dzieci i młodzieży od 6 roku życia

kwiecień – maj 2022r.
– szczepienie p/ błonicy, tężcowi, krztuścowi w 6 roku życia (rocznik 2017)

maj-czerwiec 2022r.
– szczepienie p/błonicy, tężcowi, krztuścowi w 14 roku życia (rocznik 2009)

sierpień- wrzesień 2022r.

– szczepienie p/MMR w 6 roku życia (rocznik 2017),
– szczepienie p/MMR w 10 roku życia (rocznik 2013),
– nieszczepionym 2 dawkami p/MMR w  wieku do 19 r.ż. włącznie – należy uzupełnić  brakujące szczepienia do 2 dawek